Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին օրենքը, համաձայն որի 2008 թվականի հունիսի 17-ի ՀՕ-79-Ն օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասը լրացվել է հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին կետով.
«5.1) արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.»

 

 

15-րդ կետի «տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների» բառերը փոխարինվել է «տարածքային կառավարման և զարգացման» բառերով: