Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 26-ին ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին, «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքները: