ՀՀ արդարադատության նախարարությունն իր պաշտոնական կայքում հանրային քննարկման է ներկայացրել «Հայաստանի Հանրապե­տության քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական ծառայությունների արդիականացման» հայեցակարգի նախագիծը «http://moj.am/legal/view/article/963»:

 

Հայեցակարգի ընդունումը պայմանավորված է քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց առողջության պահպանման և բժշկական օգնության Սահմանադրությամբ ու օրենքներով ամրագրված իրավունքների երաշխավորման, ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական ծառայությունների վերաբերյալ իրավական կարգավորումների կատարելագործման, ինչպես նաև ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, և գոյություն ունեցող միջազգային լավագույն փորձին այն համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը կարևորում է հանրային քննարկման ներկայացված հայեցակարգի նախագծի վերաբերյալ շահագրգիռ անձանց ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կարծիքները և կոչ անում մեկնաբանություններն ու առաջարկներն ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին:

ՀՀ ԱՆ տեղեկատվության և հասարակայնության
հետ կապերի վարչություն