ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մեկնարկել է «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության» ծրագրի շրջանակում հայտերի ընդունման գործընթացը:
Ցանկացողները կարող են դիմել Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններ կամ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի մասնաճյուղեր` հետևյալ հասցեներով.