Հայոց սրտի անվերջ ցնցությունն է այս երգը. «Էջ Միածինն ի Հօրէ, եւ լոյս փառաց ընդ Նմա»... Իջավ Միածին Որդին Հոր մոտից, և փառքի լույսը՝ Նրա հետ...

Qahana.am