«Կյանքի ծառը բուսնում է արդարության պտղից» (Առակ. 11: 30), և արդարության պտուղները կարող ենք քաղել միայն Կյանքի Ծառից, որն է Քրիստոս:

Qahana.am