«Եթե պարծենալ է պետք, իմ տկարությանը վերաբերող բաներով պիտի պարծենամ», քանզի Աստծո «զորությունը տկարության մեջ է ամբողջական դառնում» (Բ Կոր. 11:30, 12:9):