Մարդու սիրտը ջրի նման է. երբ սառում է, դառնում է կարծր, իսկ երբ տաքանում է, դառնում է օդից էլ թեթև և վեր համբարձվում՝ դեպի սիրո երկինք: