«Ընտանիք» բառը գալիս է «ընդ տանիք» բառից և նշանակում է «մի տանիքի տակ ապրողներ»: Եկեղեցու տանիքի տակ մշտապես հավաքվողներն Աստծո մեծ ընտանիքն են:

Qahana.am