Ծնողի հանդեպ սիրո լավագույն ապացույցը որդու հնազանդությունն է: Ուստի «այս է Աստծո հանդեպ մեր սերը. որ պահենք Նրա պատվիրանները» (Ա Հովհ. 5:3):

Qahana.am