Կենդանիներն անգամ գիտեն շնորհակալ լինել իրենց կերակրողին: Մի՞թե մարդը չպիտի շնորհակալ լինի Աստծուց կյանքի բոլոր բարիքների համար և այն հացի համար, որն այսօր ուտում է:

Qahana.am