Կրկնելով սրբի աղոթքը՝ աշակերտում ենք նրան: Կատարելով Աստծո պատվիրանները՝ որդեգրվում ենք Նրան:

Qahana.am