Տերը մեզնից յուրաքանչյուրին դիտարկում է իբրև մի տնտես, որից նախևառաջ պահանջելու է մեր մտքի, հոգու և մարմնի կառավարումը: Մեզ տրված տնտեսությունը և այն ազատորեն տնօրինելու իշխանությունը պետք է գործածենք ոչ թե երկրային մեր հարստությունը առատացնելու, այլ երկնքում գանձեր կուտակելու համար: