Մեղսագործը սրբին հիմար կհամարի, բայց սուրբը մեղսագործին եղբայր կհամարի:

Qahana.am