Անգամ իշխանություն ունեցող մոգերը երկրպագեցին Աստծուն. մենք ո՞վ ենք, որ չերկրպագենք Նրան:

Qahana.am