Աղաչենք Աստծուն, Ով ապաշխարողների օգնականն է, որ մեզ հետ դատաստան չանի, այլ աղաչենք մեր Շնորհալի Հայրապետի բերանով. «Արդարութեամբ մի՛ դատեսցես, այլ գթութեամբ Քով քաւեսցես»:

 Qahana.am