Ամենասրբուհի Աստվածածինը, ընդունելով Իր մեջ Սուրբ Հոգուն, Աստծո Որդուն ծնեց՝ աշխարհի փրկության համար: Մենք էլ, Աստծո Որդուն մեր հոգու մեջ ընդունելով, արդարության գործեր ծնենք՝ մեր անձերի փրկության համար:

Qahana.am