Հյուսիսային քամին ամռանը հով է բերում, ձմռանը՝ ցուրտ: Աստծո խոսքը խոնարհին հույս է բերում, ամբարտավանին՝ դատապարտություն: