Աշխատողի համար հողը փող է: Ապաշխարողի համար լացը հաց է: