Սովորենք ճշմարիտ հավատը մեր Սուրբ Հայրերից, որ թողեցին մեզ այդ հավատի Հանգանակը: Ամուր պահենք մեր հավատը, ինչ էլ պատահի. «Ձեր սրտերը թող չխռովվեն, և չվախենաք» (Հովհ. 14: 27):