Պատրաստակամությամբ վշտակից լինենք Քրիստոսին և ամեն բանի համբերենք, որպեսզի հասնենք «փրկության և երկնային փառքին, որ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով է» (Բ Տիմ. 2: 10):

Qahana.am