Սուրբ Հաղորդությունից և Եկեղեցուց հեռացողները դառնում են Աստծո թշնամի և դևերի բնակարան:

Եփրեմ Ասորի

 Qahana.am