Աստված միշտ այցելում է Իր արարածներին աշխարհի արարումից ի վեր, և ովքեր ամբողջ սրտով մոտեցել են իրենց Արարչին, նրանց սովորեցրել է՝ ինչպես պետք է Իրեն պաշտել:

Ս. Անտոն Մեծ Անապատական

Qahana.am