Անհրաժեշտ է խնամքը հանդես բերել առավելապես հոգու, այլ ոչ մարմնի համար, և մարմնին հնարավորինս քիչ ժամանակ տրամադրել, իսկ մնացած ամբողջը հատկացնել հոգուն և փնտրել նրա օգուտը, որպեսզի նա չտարվի մարմնավոր վայելքներով, այլ մարմինը ավելի ու ավելի հպատա¬կեցնի իրեն։

Ս. Անտոն Մեծ Անապատական

Qahana.am