«Նորացուցէք զօրհնութիւնս Թագաւորին յաւիտենից» (Նոր տարվա տաղ): Նոր երգով օրհնաբանեցեք հավիտյանների Թագավորին:

Qahana.am