«Աստված ծառայի կերպարանք առավ... Բայց մի արհամարհիր Աստվածային մեծությունը, երբ Նրան տեսնում ես արտաքուստ խոնարհված և կարծես թե նման մեզանից մեկին: Նա այդպես հայտնվեց հանուն մեզ...» (Ս. Մակար Մեծ):

Qahana.am