«Եթե մեկը սիրում է Աստծուն, ապա Աստված էլ Իր սերն է հայտնում նրան. ով մի անգամ հավատ ընծայեց Աստծուն, դրան հավելվում է երկնային հավատը, և մարդը դառնում է ընտրյալ» (Ս. Մակար Մեծ):