«Իմաստության սկիզբը իմաստություն սովորելու ճշմարիտ ցանկությունն է» (Իմաս. 6: 18), և Աստված հայտնվում է նրանց, ովքեր երկյուղով փափագում են Նրան ճանաչել:

Աղբյուրը՝ Qahana.am