Տերը մեզ սովորեցնում է ոչ միայն Աստծո զորությանը հավատալ, այլ նաև մեր ուժերին: