Մենք չպիտի զարմանանք, որ Աստված բարի է մեղավոր մարդկանց նկատմամբ, որովհետև «մեր Փրկիչ Աստծու քաղցրությունը և մարդասիրությունը հայտնվեց, ոչ այն արդարության գործերի համար, որ մենք արեցինք, այլ՝ Իր ողորմության համաձայն...» (Տիտ. 3: 4-5):