Հոգևոր դաստիարակությունն անհրաժեշտություն է, որովհետև այն կրթում է միտքը, կոփում կամքը և ճիշտ ձևավորում զգացմունքները, այսինքն՝ կերտում մարդկային այն կերպարը, որի հիմքում ընկած է Աստծո պատկերը։

Qahana.am