Ինչպես մանուկն իր մոր որովայնում վստահ է և ապահով, այդպես և մենք ենք Աստծո քաղցր գրկում․ «Ում չենք տեսել, բայց սիրում ենք, և Ում այժմ էլ չենք տեսնում, բայց հավատում ենք Նրան, և ուրախ ենք անպատմելի ու փառավոր խնդությամբ»
(տես՝ Ա Պետ. 1: 8)