Ինչպես ճրագը լույս է տալիս մթության մեջ նստածներին՝ մինչև օրը բացվի, նույնպես էլ հավատը լուսավորում է մեր սրտերը՝ մինչև բացվի Աստծո Օրը՝ Իր փառավոր ու լուսեղեն Երկրորդ Գալստյամբ:

Qahana.am