Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի «Տեսչություններում կառավարման խորհուրդներ ստեղծելու մասին» N 856-Ն որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն' ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի Կրթության պետական տեսչության և Լեզվի պետական տեսչության կառավարման խորհուրդների կազմերում համապատասխան բնագավառի հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ գործարար միավորումների ներկայացուցիչներին ընդգրկելու նպատակով, նախարարությունը հայտարարում է թեկնածուների հայտերի ընդունում:

 

Վերոնշյալ որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջների համաձայն խորհրդում ընդգրկվում են դիմումն առաջինը ներկայացրած երկու կազմակերպությունների կամ այլ գործարար միավորումների ներկայացուցիչները' ըստ հերթականության:

 

Դիմումները ներկայացնել մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 29-ը /ներառյալ/, ժամը 0930-1730 /բացի հանգստյան օրերից/, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժին:

 

Հասցե. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարության 3-րդ շենք, 6-րդ հարկ, 616 սենյակ: Հեռ.' 010- 52-06-32 կամ 010-52-48-56: