ՀՀ կառավարության մամուլի կենտրոնում այսօր տեղի է ունեցել ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի մամուլի ասուլիսը՝ «2014 թվականի գերակա խնդիրները և ծրագրերը» թեմայով: Նախարարը ներկայացրել է ընթացիկ տարվա այն անելիքները, որոնք, ըստ Ա. Աշոտյանի, թույլ կտան ևս մեկ քայլ առաջ տանել կրթական բարեփոխումները: Նախարարի խոսքով' այս տարի առաջարկվել են այնպիսի գերակա խնդիրներ, որոնք մի կողմից' նախորդ տարիների բարեփոխումների տրամաբանական շարունակությունն են, մյուս կողմից' նոր ակնկալիքներ են ձևավորում շահառուների մոտ:

 

Անդրադառնալով հանրակրթության ոլորտի գերակա խնդիրներին' Ա. Աշոտյանն առանձնացրել է մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես, ընթացիկ տարվա ընթացքում կշարունակվի դասագրքերի փորձարկման գործընթացը. մեկ տարի շուրջ 80 դպրոցում կփորձարկվեն դասագրքերը, ապա կլրամշակվեն և նոր միայն կմտնեն դպրոց: «Այս գործընթացը մեզ թույլ է տվել կտրուկ նվազեցնել դասագրքերում առկա անճշտությունների և վրիպակների քանակը և պատահական չէ, որ վերջին տարիներին հասարակությունը և մասնագիտական հանրույթը լուրջ դժգոհություններ չունի' դասագրքերի որակի հետ կապված»,-նշել է նախարարը' ընդգծելով, որ այս տարի կլրամշակվի նաև դպրոցների վարկանիշավորման համակարգը, որը հասարակությանը կմատուցի առավել ճշգրիտ և արժանահավատ տեղեկատվություն: Բացի այդ, նախատեսվում է շարունակել առաջին դասարանցիներին համակարգիչներով ապահովելու գործընթացը:

 

Ըստ Ա. Աշոտյանի' նախորդ տարի արտադրության է դրվել հայկական առաջին պլանշետը, որը կարող է դառնալ այն հիմնական կրթական գործիքը, որի միջոցով 2015 թվականից առաջին դասարանցիները կունենան առավել հագեցած կրթական ծրագրեր' մեկը պարտադիր կրթական չափորոշչին համապատասխան, մյուսը' հավելյալ ուսուցողական:

 

«Ազգային երգ ու պար» առարկայի փորձնական դասավանդումը մի շարք դպրոցներում ևս ընդգրկված է գերակա խնդիրների շարքում. փորձնական փուլ անցնելուց հետո այն նախատեսվում է դարձնել պարտադիր առարկա: Այդ կապակցությամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով' կազմված լավագույն մասնագետներից, ովքեր էլ կմշակեն առարկայի ուսումնական պլանը: Հաջորդ գերակա խնդիրը հանրակրթության ոլորտում 9-ամյայից անցումն է 12-ամյա պարտադիր, այդ թվում' մասնագիտական կրթության: Ըստ նախարարի' այդ ուղղությամբ այս տարվա բյուջեում նախատեսված են բավականաչափ միջոցներ, ինչպես նաև առկա է համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնություն:

 

Ա. Աշոտյանը կարևորել է նաև ազգային փոքրամասնությունների համար իրականացվող միջոցառումները' մայրենի լեզվով դասավանդման որակի բարձրացման, դասագրքերի մշակման և ուսուցիչների վերապատրաստման ուղղությամբ: Անդրադառնալով նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում գերակա խնդիրներին' Ա. Աշոտյանը նշել է, որ ընթացիկ տարում շարունակվելու են տարիներ առաջ մեկնարկած բարեփոխումները' ԵՄ-ի և այլ միջազգային գործընկերների օժանդակությամբ:

 

«Ոլորտը տարեցտարի առավել պահանջված է դառնում: ՀՀ կառավարությանը հաջողվել է ընթացիկ տարվա համար ԵՄ-ի համապատասխան ֆոնդերից 6 մլն եվրո դրամաշնորհ հատկացնել գյուղատնտեսական քոլեջներին' վերջիններս արդիականացնելու և դրանք տնտեսության համար առավել պահանջված դարձնելու ուղղությամբ»,-նշել է նախարարը' հույս հայտնելով, որ այս տարին ևս ոլորտի համար ձեռքբերումների տարի կլինի: Բարձրագույն և հետբուհական կրթության ոլորտում որպես գերակա խնդիր Ա. Աշոտյանը կարևորել է Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունների շարունակականության ապահովումը: Մասնավորապես, ընդգծվել է Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդրման շարունակականության խնդիրը:

 

«ՈԱՇ-ն այն առանցքն է, որը թույլ կտա հայկական բուհերի դիպլոմների առավել լայնածավալ և լիարժեք ճանաչում ԵՄ երկրներում' ըստ համապատասխան մակարդակների: Որպես գերակա խնդիր' պետք է նշել նաև սոցիալական խոցելի խմբերի ուսանողների կրթության հարցը: Նախորդ տարի մեկնարկել են մի շարք սոցիալական ծրագրեր, որոնք կշարունակվեն ընդլայնվել նաև այս տարի: ԱԺ-ում է նաև համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունը, համաձայն որի' կսահմանվեն ուսանողական զեղչերի պարտադիր նվազագույն շեմերը և սոցիալական խմբերի համար օրենքով երաշխավորված զգալի զեղչերը: Առաջիկայում նախարարությունը կներկայացնի ուսանողների սոցիալական կարիքների գնահատման հետազոտություն, որտեղ առավել ընդգրկուն ներկայացված են ուսանողության խնդիրները, այդ թվում' հանրակացարանի, ճաշարանի, ուսման վարձի, տրանսպորտի, որն իր հերթին թույլ կտա կառավարությանն առավել հստակ պատկերացնել' ինչ սոցիալական խնդիրներ ունի ուսանողությունը և որտեղ հատկապես կենտրոնացնել կառավարության ջանքերը»,-նշել է նախարարը' ընդգծելով նաև Նորարարությունների հիմնադրամի իրականացրած նախագծերը, որոնց համար 10 բուհերի զգալի լրացուցիչ ֆինանասավորում է տրամադրվել' ավելի արդիական կրթական միջավայր ստանալու համար:

 

Ըստ Ա. Աշոտյանի' ոլորտում գերակա է նաև հակակառուպցիոն ռազմավարության միջոցառումը, որը նախարարի խոսքով' դեռ երկար ժամանակ պարտադիր պայման է լինելու և կրելու է շարունակական բնույթ: Այս կապակցությամբ նախարարը ևս մեկ անգամ ընդգծել է հասարակության աջակցության կարիքը:

 

«Մենք ունակ ենք լսել հասարակության ձայնը և մեր որոշումների կայացման գործում այդ ձայնը դարձնել որոշիչ, եթե այն փաստարկված է: Այսպիսի հետադարձ կապ հասարակության հետ մենք երբեք չենք ունեցել, և որոշումների կայացման գործընթացում նման տեսակի թափանցիկություն և մատչելիություն երբեք չի եղել, այդ թվում' կրթության ոլորտում»,-նշել է Ա. Աշոտյանը:

 

Ասուլիսի ընթացքում լրագրողները նախարարին են ուղղել բազմաթիվ հարցեր, որոնք, մասնավորապես, վերաբերել են դպրոցների վարկանիշավորման, դպրոցներում ջեռուցման ապահովման, «Դպրոցական սնունդ» ծրագրի, Դիլիջանի միջազգային դպրոցի, բուհերի խոշորացման և այլ խնդիրներին: