Այսօր՝ դեկտեմբերի 21-ին, մեկնարկել է Երևան քաղաքի ավագանու նիստը: Օրակարգում հետևյալ հարցերն են՝

1. Երևանի ավագանու 1-ին նստաշրջանի 3-րդ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին,

2. Երևան քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքն օգտագործման տրամադրելու և օտարման 2019 թվականի ծրագրի վերաբերյալ,

3. Երևան համայնքում տեղական տուրքերի 2019 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին,

4. Երևան համայնքում տեղական վճարների 2019 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին,

5. 2019 թվականի տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին,

6.Երևանի զարգացման 2019-2023 թվականների հնգամյա ծրագրի հաստատման մասին,

7. Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի հաստատման մասին,

8. Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջեի մասին,

9. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին,

10. Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: