Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 135․2 հոդվածը սահմանում է, որ տրանսպորտային միջոցի վարորդի կողմից տրանսպորտային միջոցի ընթացքի ժամանակ ծխելը'առաջացնում է տուգանքի նշանակում' 3000 դրամի չափով:

 

Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներում կամ թեթև մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներում ծխելը'առաջացնում է տուգանքի նշանակում' 20 հազար դրամի չափով:

 

Իրավաբան.net