Կովկասի բնության հիմնադրամը / CNF/ տալիս է 2021 թվականի ֆինանսական ծրագրերի մեկնարկը։ Կարևորելով նախորդ տարիների արդյունավետ համագործակցությունը՝ Կովկասի բնության հիմնադրամը կնքել է նոր պայմանագիր, որով շարունակում է ֆինանսական աջակցություն հատկացնել «Բնապահպանի տուն» նախաձեռնությանը, որն անտառների հանրային մոնիտորինգ է իրականացում «Դիլիջան» ազգային պարկում և հարակից տարածքներում։
Համագործակցությունը նախաձեռնության հետ իրականացվում է 2018 թվականից։ Այս ընթացքում կատարված աշխատանքի շնորհիվ պարկում պահպանության գործում դրական տեղաշարժն ակնհայտ է, ինչը վերահաստատում է նախաձեռնության կենսունակությունը և կարևորում պահպանության նման տարբերակի արդյունավետությունն ու նոր մակարդակը:
Կովկասի բնության հիմնադրամը Հայաստանի եզակի կենսաբազմազանության պահպանության գործում իր առաքելությունն իրականացնում է 2009 թվականից՝ օժանդակություն ցուցաբերելով բնության հատուկ պահպանվող տարածքների արդյունավետ կառավարման գործում։