Տավուշի մարզի նպաստառու ընտանիքներում հաշվառված է մինչև 18 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող 157 երեխա: 

Բարերար Միքայել Վարդանյանը հերթական բարեգործական ծրագիրն  իրականացրել է սահմանամերձ Տավուշում և նպաստառու ընտանիքների հաշմանդամություն ունեցող անչափահաս բոլոր երեխաներին միանվագ տրամադրել 700 հազարական դրամ ֆինանսական աջակցություն:

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմել է 111 մլն դրամ: