Եթե քաղաքացին ունի հաշմանդամության խումբ և տվյալ տարիքային խմբի համար օրենքով պահանջվող աշխատանքային ստաժ (օրացուցային տարիներով), ապա կարող է դիմել հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակի նշանակման համար։

Այս դեպքում, հաշմանդամության աշխատանքային ստաժը հաշվարկվում է օրենքով սահմանված կարգով՝ ըստ քաղաքացու ունեցած աշխատանքային ստաժի։ Առաջին խմբի համար տրվում է հավելում՝ հիմնական կենսաթոշակի 40%-ի չափով, երկրորդ խմբի դեպքում՝ 20%-ի չափով։

Եթե քաղաքացին չունի համապատասխան աշխատանքային ստաժ և սահմանված է հաշմանդամության խումբ, ապա կարող է դիմել հաշմանդամության նպաստի նշանակման համար։
2021 թ․ հունվարի 1-ից հաշմանդամության նպաստի չափը կազմում է 26,500 դրամ։

Այս մասին տեղեկացնում է ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը: