Եթե երբևէ Ձեր ներկայությամբ ծխել են մեքենայում, ապա այս նյութը պետք է կարդալ։

Ամփոփ

Քանի որ ծխողները բաժանվում են երկու տեսակի՝ սիգարետ և փոխարինիչներ ծխողներ, անհրաժեշտ է տարբերել ծուխը և աէրոզոլը ու դրանց հետևանքները։ Ծուխն առաջանում է այրման արդյունքում և պարունակում է 100-ից ավել պոտենցիալ վնասակար մասնիկներ։ Աէրոզոլն առաջանում է ցածր ջերմաստիճանում գոլորշիացման կամ տաքացման արդյունքում և անհամեմատ ավելի քիչ վնասակար տարբերակ է։

 
 

Լինենք տեղեկացված

Ծխի ու աէրոզոլի մասին բազմաթիվ հետազոտություններ փորձում են պարզել՝ արդյո՞ք դրանք տարբեր ձև են ազդում օդի որակի ու մարդկանց առողջության վրա։ Սա հատկապես կարևոր է երկրորդային ծխի տեսանկյունից, քանի որ սիգարետ ծխելիս արտազատվում է ծուխ, իսկ առանց այրում արտադրատեսակներ օգտագործելիս՝ աէրոզոլ, որը շնչում են շրջապատում գտնվող մարդիկ։

Փակ տարածքներում, հատկապես մեքենաներում, այս խնդիրն ավելի ակնհայտ է դառնում, քանի որ ծխողը շատ մոտ է գտնվում մեքենայում նստած մարդկանց, և հետևաբար՝ երկրորդային ծուխը դառնում է մեծ խնդիր։ Այրվող սիգարետի ծուխը պարունակում է ավելի քան 6000 թունավոր քիմիական նյութեր, որոնցից առնվազն 100-ը քաղցկեղածին են։ Երկրորդային ծխի ազդեցությունը նպաստում է չծխող մեծահասակների տարեկան մոտ 41.000 մահվան:

Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել, որ առողջական խնդիրներից զատ, սիգարետի այրումը ենթադրում է նաև հրդեհավտանգ իրավիճակ, ինչպես նաև կպչուն հոտ և մոխրի առկայություն։ Օրինակ՝ առանց որևէ դժվարության հնարավոր է տարբերել սիգարետ ծխող և չծխող վարորդների մեքենաները։

 
 

Աէրոզոլի ու ծխի տարբերությունը տաքացման ջերմաստիճանն է։ Աէրոզոլը գոյանում է ցածր ջերմաստիճաններում գոլորշիացման ճանապարհով՝ միջինը 300°C՝ ի տարբերություն սիգարետի 600-850°C-ի։ Աէրոզոլի բաղադրությունը կարող է շատ տարբեր լինել։ Ծխախոտի ջերմաստճանի աճի հետ մեկտեղ բարձրանում է նաև վնասակար և պոտենցիալ վնասակար նյութերի մակարդակը։

 

Վնասը

Մեքենայում ծխելը, բացի ուղևորների համար վնասակար լինելուց, նաև վնասում է այն։ Առաջին հերթին՝ ծխի հոտը ներթափանցում է մեքենայի սրահ և չի վերանում ուղղակի լվանալու միջոցով։ Ավելին, սիգարետից արտազատվող ծուխը կարող է գունաթափել մեքենայի ցանկացած գործվածք, օրինակ՝ նստատեղերի համար օգտագործվող գործվածքները կամ թողնել այրված հետքեր։ Հոտը մեղմացնելու տարբերակ են բուրավետիչները, որոնք քիչ թե շատ չեզոքացնում են այն։

 

Աէրոզոլի դեպքում այս խնդիրը բացակայում է, քանի որ վերջինիս հոտը մեկ անգամ օդափոխելով անցնում է, և հետևաբար՝ չի մնում մեքենայի մեջ։