Եթե տրտմում ենք այն բանից, որ մարդիկ մեզ չեն սիրում, պետք է հիշենք, որ Աստված չի տվել այսպիսի պատվիրան, որ մարդիկ մեզ սիրեն, այլ պատվիրել է մեզ, որ մե՛նք սիրենք մարդկանց: