Ձեր սրտերում երախտագիտությամբ օրհնեք Աստծուն: (Կողոսացիներ 3.16)

Qahana.am