Rate.am-ը ներկայացրել է փետրվարի 1-ի դրությամբ տարադրամի փոխարժեքը։

ԱՄՆ դոլարի առքը միջինը 393.92 դրամ է, վաճառքը՝ 402.22 դրամ:
Եվրոյի առքը միջինը 422.28 դրամ է, վաճառքը՝ 437.75 դրամ։

Ռուբլու առքը միջինը 5.41 դրամ է, վաճառքը՝ 5.80 դրամ: