Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հավանություն չտվեց «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազգային ժողովի «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության անդամներ Գևորգ Պետրոսյանի, Դավիթ Մանուկյանի, Շաքե Իսայանի և Իվետա Տոնոյանի ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին: 

Այս մասին որոշումը կայացվեց ՀՀ կառավարության փետրվարի 28-ի նիստում:

«Նախագծով հնարավորություն կտրվի ընտրովի քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողների հետ հա­մա­տեղությամբ աշխատանքային պայմանագրերը կնքել որոշակի ժամկետով կամ որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանա­գրե­րի ժամկետը կրճատել, եթե այդ մասին աշխատողը գրավոր միջնորդել է կամ գրավոր ձևով արտահայտված համաձայնություն է տվել: Հարկ է նշել, որ օրենսգրքի գործող դրույթի հա­մա­ձայն՝ բոլոր դեպքերում համատեղությամբ աշխատանք կատարողների հետ կնքվում են որո­շակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրեր: Այսինքն՝ դրանք անորոշ ժամկետով չեն կարող կնքվել, անկախ աշխատողի ցանկությունից»,- ասաց Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը:

Գործադիրի հրապարակած որոշման մեջ ընդգծված է, որ ընդունելի չէ միայն ընտրովի քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողներին հնարա­վո­րություն տալ որոշելու իրենց հետ կնքվող համատեղությամբ աշխատանքային պայ­մա­նագրերի որոշակի ժամկետով լինելը կամ այդ ժամկետի կրճատելը:

«Նախագծի հիմնավորման մեջ ևս որևէ փաստ առկա չէ, թե ինչու պետք է այդ բա­ցա­ռու­թյու­նը նախատեսել միայն ընտրովի քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողների համար: Հակա­ռակը՝ հիմնավորման մեջ ներկայացված փաստերը վերաբերելի են բոլոր աշխատողներին: Ուստի, ամփոփելով՝ միայն ընտրովի քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողների համար Նախագծով տրված բացառությունը նախատեսելը գտնում ենք ոչ նպատակահարմար»,- նշեց Բաթոյանը: