Մինչեւ տարեվերջ բույսերի հիվանդությունների ու վնասատուների հայտնաբերման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել շուրջ 6000 նմուշառում եւ ենթարկել լաբորատոր փորձաքննության: Լրագրողների հետ զրույցում ամփոփելով 2017 թվականի առաջին կիսամյակում իրականացված վերահսկողության արդյունքները՝ այս մասին տեղեկացրեց ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ բուսասանիտարիայի տեսչության պետ Արթուր Նիկոյանը: Նա նշեց, որ բուսասանիտարական մշտադիտարկման, նմուշառման եւ լաբորատոր փորձաքննության ժամանակացույցն արդեն իսկ հաստատված է. այն ընդգրկում է  բոլոր համայնքներն ու մշակաբույսերը:

«Մասնագիտական խորհրդատվություն է տրվել այն հողատերերին, որոնց հողատարածքներում հայտնաբերվել է  բույսերի վնասատուներ եւ հիվանդություններ: Առաջիկայում նախատեսվում է ներկայացնել  հաշվետվություն երկրի բուսասանիտարական վիճակի մասին եւ այն ուղարկել առեւտրի գործընկեր երկրներին՝ նպատակ ունենալով նպաստել արտահանման գործընթացի կազմակերպմանը»,-ասաց Արթուր Նիկոյանը՝ հավելելով, որ տեսչության ուշադրության կենտրոնում են նաեւ ջերմատնային տնտեսությունները, որտեղ վնասակար օրգանիզմները հայտնաբերելու, դրանց դեմ պայքարի համար  օգտագործվող թունաքիմիկատները  եւ սահմանված չափաքանակները պարզելու ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվել: Նույնը վերաբերում է նաեւ պարարտանյութերին:

«2017 թվականին գրանցվել է  100-ից ավելի պեստիցիդ եւ ագրոքիմիկատ, միաժամանակ վերահսկողություն է իրականացվել ՀՀ տարածք ներմուծվող պեստիցիդների եւ ագրոքիմիկատների նկատմամբ: Միայն լաբորատոր փորձաքննության արդյունքով է թույլատրվել նշված ապրանքատեսակները ներմուծել հանրապետություն»,-տեղեկացրեց  ՍԱՊԾ բուսասանիտարիայի տեսչության պետը:

Նրա համոզմամբ՝  նման գործողությունները նպաստում են դեպի Հայաստան անորակ պեստիցիդի եւ ագրոքիմիկատի ներկրման բացառմանը, հողօգտագործողների պաշտպանությանը տնտեսական կորուստներից, շրջակա միջավայրին եւ մարդու առողջությանը՝  բացասական հետեւանքներից: Արթուր Նիկոյանը նաեւ տեղեկացրեց, որ քայլեր են ձեռնարկվել արտահանման վարչարարության նվազեցման եւ արտահանվող պտուղ-բանջարեղենի սերտիֆիկացման ժամանակահատվածում  կրճատման նպատակով, ինչի արդյունքում՝ ՀՀ-ից արտահանվող պտուղ-բանջարեղենի բուսասանիտարական զննումը եւ արտահանման հավաստագրի տրամադրումը իրականացվում է  ընդամենը 20 րոպեում: