ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը նոր զինանշան ունի: