Տեղեկացված լինելն իմաստուն մարդուն օգնում է գայթակղությունից խուսափել: Քրիստոս հայտնեց մեզ մեղքի էությունը, որ չարից է, և սիրո էությունը, որ Աստծուց է, և հուշեց. «Այս բաներն ասացի ձեզ, որպեսզի գայթակղությունից հետ մնաք» (Հովհ. 16:1):

Qahana.am