Աշխարհի բոլոր ազգերն ու անհատները կարող են հաշտ ու խաղաղ ապրել, եթե մեկ Աստծո ծառայեն: