Աստծուն հայտնի են մեր սրտի բոլոր խորհուրդները: Աստված տեսնում է մեր սրտի թե ուրախությունը, թե տրտմությունը և թե դառնությունը:


Եվ լավ է, որ մենք կարողանանք Աստծուն մասնակից ու հաղորդ դարձնել դրան՝ ոչ թե Նրան ընտրելով իբրև նշավակ մեր դժգոհության, այլ իբրև կյանքի ուղեկից, բարեկամ և առաջնորդ: